Testimonio | Noelia Lamosa

A terceira entrega da nosa serie de testemuños. _______________ La tercera entrega de nuestra serie de testimonios.

Testimonio | Silvia Carril

Este é o segundo testemuño da nosa serie. ___________ Este es el segundo testimonio de nuestra serie.