ASOCIACIÓN GALEGA DE FAMILIAS CON MEMBROS E RAPAZADA XORDOS OU CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

info@anpanxoga.es

ANPANXOGA

Taller y actividades para niños/as sordos/as

Limpieza de playas
Mar de Fábula

Campamento infancia sorda

Espectáculo de magia

Taller de teatro

Taller de plantas

Fiesta de Halloween

Curso de natación

Vela y kayak en familia

Taller de maquillaje

Taller de teatro

Encuentro de niñ@s sord@s ¡Vamos a surfear!

Taller de comic para niñ@s sord@s

Curso de iniciación al waterpolo